Een duidelijk plan voor alle totaalprojecten

Voor alle totaalprojecten in Duffel werkt Mollekens-Celis (creatief in maatwerk) met een duidelijk stappenplan. Zo weet u steeds wat u van ons kan verwachten.

Bespreking project

Ongetwijfeld heeft u zelf al enkele ideeën over hoe uw (ver)nieuw(d)e ruimte er moet uitzien. Daarnaast zijn er ook een hele reeks technische en praktische aspecten die een invulling moeten krijgen en tot slot moet dit alles nog binnen de budgettaire mogelijkheden passen. Een hele uitdaging dus.

Tijdens een vrijblijvend bezoek helpen wij u graag hierin klaarheid te brengen waarbij we op basis van uw ideeën en onze ervaring de blauwdruk vormen voor uw project.

Voorstel ontwerp

Op basis van onze besprekingen maken wij u een eerste 3D ontwerp. Hiermee zal u zich een goed ruimtelijk beeld kunnen vormen van uw project.

Opmaak offerte 

Indien het voorontwerp u reeds kan bekoren en u beslist om met ons verder te werken, gaan we over tot de volgende stap van uw project. Op basis van ons eerste voorstel wordt vervolgens een offerte opgemaakt.

Order en gedetailleerde bespreking

Samen met u verfijnen we het ontwerp, kiezen we de materialen en evalueren we diverse opstellingen. Kortom, we bekijken alle mogelijkheden zodat uw praktijk weloverwogen en gefundeerd een finale vorm krijgt. Op basis hiervan worden al deze aspecten ook in definitieve cijfers vertaald zodat ook dit gegeven een duidelijk omlijnde en transparante vorm krijgt.

Detailopmeting

Onze opmeter komt langs en neemt de correcte afmetingen in detail. Hierbij wordt met alles rekening gehouden. Het geheel wordt in 3D gedetailleerd uitgetekend en voorbereid voor productie, zodat alles perfect op maat gemaakt kan worden.

Planning en uitvoering

Een vlotte uitvoering maakt een project eens zo aangenaam. In ons eigen atelier wordt alles geproduceerd volgens onze 3D ontwerpen. Onze totaalaanpak omvat alle werken, gaande van verbouwing tot techniek, en van meubilair tot schilderwerken... Alles wordt door onze eigen vakbekwame medewerkers gecoördineerd en uitgevoerd waardoor we de werken kort en efficiënt houden. Hierbij heeft u tijdens heel de uitvoering van uw project één aanspreekpunt voor al uw vragen en opmerkingen. Op onze planning en coördinatie kan u rekenen.

Oplevering

Na onze plaatsing komt onze projectleider langs en overloopt samen met u de werken uitgevoerd conform uw wensen en ons order.